Home

Niniejszym informujemy, iż z dniem 7 stycznia 2021 

roku zmianie ulega nazwa naszej firmy z dotychczasowej: 

IceTech Polska 

na: 

EMTECH IPH GROUP 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby pozostają bez zmian. 

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla EMTECH IPH GROUP

począwszy od dnia 7 stycznia 2021 roku. 

Zmiany te nie będą miały żadnego wpływu na zarządzanie 

relacjami z klientami firmy. Nasi klienci będą nadal obsługiwani przez te same, znane osoby kontaktowe. Nowe oblicze nie 

pociąga za sobą też zmian wartości firmy. Najważniejsze dla nas pozostaje zadowolenie naszych klientów. Jak zawsze, będą mieli oni do dyspozycji stale rosnące doświadczenie i coraz szersze kompetencje firmy, jak również wiedzę specjalistów całej ekipy EMTECH IPH GROUP

 

Bydgoski Klaster Przemysłowy